ماه: می 2017

Learn more about the Georgian investment citizenship program

تابعیت سرمایه گذاری در گرجستان

جمعه, 26 می, 2017

بسیاری از کشورها برنامه های مهاجرت سرمایه گذاری را به بازرگان بین المللی که مایل به نقل مکان خانواده خود هستند با میخواهند راه را برای کسب و کارشان آسان تر کنند، یا فقط می خواهند از مزایای گذرنامه جدید خود و سفر بدون روادید در منطقه لذت ببرند را پیشنهاد میدهد. اکنون گرجستان یک برنامه شهروندی سرمایه گذاری ارائه می دهد.

کسب اطلاعات بیشتر

The so-called “representation tax” in Hungary: What is it and how are food, drink, and travel expenses taxed

دوشنبه, 22 می, 2017

The Hungarian Tax Authority introduced the representation tax in order to avoid companies buying personal supplies on company money, this way reducing the company’s profit (and paying less as corporate tax).

کسب اطلاعات بیشتر

Fringe benefits in Hungary – Cafeteria 2018

پنج‌شنبه, 18 می, 2017

Apart from salary, employees can receive a “non-salary compensation”. The various fringe benefits or cafeteria elements offer more favorable taxation options than regular salary – this is why many employers decide to offer cafeteria to their employees.

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو