HELPERS HUNGARY – ZAKLADANIE SPOLOČNOSTÍ, PODPORA PODNIKANIA A SLUŽBY SPOJENÉ S POBYTOM

HELPERS je jedinečný poskytovateľ služieb pre cudzincov, ktorí žijú, pracujú alebo podnikajú v Maďarsku. Od roku 2005 sme pomohli stovkám podnikateľov z celého sveta pri zakladaní a prevádzkovaní podniku, investovaní alebo získavaní pobytu v Maďarsku.

Prečo práve Maďarsko?

 • rýchle a jednoduché založenie spoločnosti: založeniea rozbiehaniespoločnosti do 4-5 pracovných dní
 • nízka daň z príjmu právnických osôb: len 9 %, jedna z najnižších v Európe.
 • okamžité medzinárodné číslo DPH: žiadne čakanie ani dodatočné požiadavky
 • nízky počiatočný kapitál, ktorý nie je potrebné ukladať
 • nákladovo efektívne zriadenie a udržiavanie spoločnosti
 • centrálna poloha vEÚ/schengenskej zóne a dobrá infraštruktúra
 • jednoduché vybavovanie víz a pobytu pre všetky národnosti

Naše najpopulárnejšie služby a all-inclusive balíky sú nasledovné:

1. Založenie spoločnosti – balíček obsahujúci založenie spoločnosti a asistenciu na jeden rok

Tento balík obsahuje všetko, čo je zo zákona potrebné na založenie a vedenie maďarskej spoločnosti:

 • založenie spoločnosti (registrácia spoločnosti osobne alebo na základe splnomocnenia)
 • daň z registrácie spoločnosti
 • miestne a medzinárodné číslo DPH
 • asistencia s bankovým účtom
 • dokumentácia v maďarčine a angličtine (ďalšie jazyky sú k dispozícii za príplatok)
 • adresa a sídlo v centre Budapešti na jeden rok
 • spracovanie a preposielanie pošty na jeden rok
 • počiatočné účtovníctvo (prvotné vykazovanie voči úradom)
 • osobné daňové číslo a číslo sociálneho poistenia riaditeľa
 • registrácia v obchodnej komore (vrátane členského poplatku)

Časový rámec: registrácia dokončená do 4-5 dní od podpisu

Očakávané dodatočné náklady: účtovníctvo a vedenie účtovných kníh (od 200 EUR/mesiac, v závislosti od činnosti spoločnosti a objemu obchodu); povolenia a licencie (ak sú potrebné); cesta do Maďarska (aspoň jedna návšteva je potrebná na otvorenie bankového účtu);

2. Povolenie na pobyt na základe vlastníctva podniku – ročný balík

Tento balík, ktorý je jedným z našich najpopulárnejších produktov, zahŕňa poplatky za založenie miestnej spoločnosti a asistenciu počas prvého roka jej činnosti, ako aj náležitosti súvisiace s podaním žiadosti o povolenie na pobyt riaditeľa:

 • založenie spoločnosti (vrátane pomoci s bankovým účtom, registrácie DPH, všetkých náležitostí)
 • registrované sídlo (jeden rok; vrátane spracovania a preposielania pošty)
 • podnikateľský plán naúčely žiadosti o povolenie na pobyt (na základe údajov od klienta)
 • daňové číslo a číslo sociálneho poistenia žiadateľa (riaditeľa spoločnosti)
 • hľadanie bývania (hľadanie vhodného ubytovania na pobyt)
 • žiadosť o povolenie na pobyt (zostavenie spisu na podanie)
 • obchodné pozvanie (potvrdené imigračným úradom)

Časový rámec: registrácia spoločnosti do 4-5 dní po podpise; žiadosť o povolenie na pobyt na 1-3 mesiace

Očakávané dodatočné náklady: účtovníctvo a vedenie účtovníctva; akýkoľvek prieskum trhu, kancelária alebo sklad, zamestnanci alebo iné investície potrebné na podnikanie; prenájom alebo kúpa domu alebo bytu; cesta do Maďarska (aspoň jedna návšteva je potrebná na otvorenie bankového účtu); poplatok za žiadosť a náklady na rôzne doklady a preklady (približne 100-200 EUR).

Ak nechcete čeliť problémom so založením vlastného podniku, ale napriek tomu by ste chceli získať povolenie na pobyt v Maďarsku, môžeme vám nájsť miestnu spoločnosť, do ktorej môžete investovať – prostredníctvom tejto investície budete mať nárok na rovnaký druh povolenia na pobyt. Kontaktujte nás pre podrobnosti!

3. Pracovné povolenie pre právnické osoby

Priveďte do Maďarska zahraničné talenty! Pomôžeme vám nielen získať potrebné povolenia na pobyt a prácu pre vašich zahraničných zamestnancov, ale aj naplánovať celý projekt, stanoviť míľniky a vypracovať časový harmonogram. Keďže žiadosť o pracovné povolenie trvá až 70 dní, je nevyhnutné, aby ste si tok práce naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste zabezpečili bezproblémové presťahovanie svojich zamestnancov a stabilnú prevádzku svojho podniku.

4. Účtovníctvo a financie

Poskytujeme účtovníctvo a vedenie účtovných kníh spolu so správou miezd, koncoročným výkazníctvom a poradenstvom v oblasti medzinárodného zdaňovania a platieb sociálneho zabezpečenia. Pomáhame nielen spoločnostiam, ktoré boli založené s našou pomocou: naše špecializované odborné znalosti v oblasti podpory zahraničných majiteľov spoločností môžu využiť všetky malé a stredné podniky so zahraničnou majetkovou účasťou, aby čo najlepšie využili svoje maďarské podnikanie a zároveň dodržiavali miestne predpisy.

5. Relokačné služby pre rodiny

Založením a vedením miestnej spoločnosti získajú štátni príslušníci všetkých krajín nárok na pobyt v Maďarsku na základe svojej funkcie riaditeľa v podniku. Ak sa chce riaditeľ presťahovať do Maďarska spolu so svojou/ím manželkou/manželom a deťmi, môžeme rodine ponúknuť komplexný balík služieb vrátane povolenia na pobyt pre všetkých členov rodiny, ako aj všetky druhy pomoci na uľahčenie prechodu. Kontaktujte nás pre cenovú ponuku na mieru pre celú vašu rodinu!

6. Priebežná podpora a ďalšie služby

HELPERS poskytuje podporu, poradenstvo a projektový manažment našim klientom počas ich pôsobenia v Maďarsku. Okrem iného, bežne ponúkame pomoc so službami tajomníka, udeľovaním licencií, prieskumom trhu, hľadaním partnerov, náborom zamestnancov, vytváraním obchodných sietí, finančným plánovaním a sprostredkovaním investícií. Našim klientom môžeme poskytnúť a zriadiť malú udržiavanú kanceláriu alebo pracovný priestor na schôdzky podľa potreby, prípadne im, ak tak žiadajú, vieme pomôcť zriadiť vlastné priestory. Predtým, ako začnete, jeden z našich account manažérov zmapuje vaše požiadavky a odpovie na všetky vaše otázky.

7. Zlaté vízum v Maďarsku – Investičný imigračný program

AKTUALIZÁCIA 2023: Práve bol oznámený nový maďarský program investičných pobytov, ktorý nahradí starý program. Očakáva sa, že začne fungovať v roku 2024, presný dátum bude oznámený. Budeme o tom vedieť ako prví.

Investori budú môcť získať povolenie na pobyt v Maďarsku na celých 10 rokov, a to nielen pre seba, ale aj pre svojich rodinných príslušníkov (teda manželku/manžela a neplnoleté deti). Budú mať tri investičné možnosti:

 • 250 000 EUR: nákup dlhopisov vydaných fondom nehnuteľností registrovaným Maďarskou národnou bankou (MNB)
 • 500 000 EUR: nákup maďarskej nehnuteľnosti na obytné účely
 • 1 milión EUR: dar určenej vzdelávacej alebo kultúrnej inštitúcii

Spoločnosť Helpers má vždy nadhľad, keď ide o nové udalosti súvisiace s prisťahovalectvom do Maďarska. Sledujte náš blog, aby ste boli v obraze, alebo nás kontaktujte a my vám dáme vedieť, kedy môžete začať postupovať. Viac informácií v angličtine nájdete tu.

Predchádzajúci program bol pozastavený v roku 2017. Pre porovnanie, vyzeral takto:

Okrem ideálnych podmienok na založenie spoločnosti ponúka Maďarsko jedinečnú príležitosť pre investorov, ktorí chcú získať povolenie na trvalý pobyt pre seba a svoju rodinu bez založenia spoločnosti.

Prečo si vybrať maďarský pobytový dlhopisový program?

 • najlacnejší bezrizikový program prisťahovalectva s vládnymi investičnými dlhopismi v Európe
 • rýchlosť: získajte povolenie na pobyt už za dva týždne
 • len jedna návšteva Maďarska bez následného povinného pobytu
 • môžete si vziať so sebou rodinu (manžela/ku a neplnoleté deti)
 • žiadne minimálne vzdelanie, zdravotná kontrola alebo obmedzenia týkajúce sa krajiny pôvodu
 • žiadna kontrola majetku alebo kritériá minimálneho čistého imania

Koľko to stojí?

 • investície: 300 000 EUR – štátna záruka, vrátenie v plnej výške do 5 rokov
 • štátny poplatok za spracovanie: 60 000 EUR – jednorazová platba, vaše jediné výdavky!

Poplatok za spracovanie zahŕňa:

 • služby investičnej agentúry;
 • právnikov, ktorí narábajú s investíciami;
 • VIP asistenciu našej agentúry počas celého procesu.

Pridajte sa k stovkám úspešných podnikateľov, ktorí už vstúpili na európsky trh a zariadili si nový život!

Kým nebude k dispozícii nový program, odporúčame vám investovať do nehnuteľností, aby ste získali povolenie na pobyt (pozri nižšie).

8. Povolenie na pobyt na základe vlastníctva nehnuteľnosti

Založte si spoločnosť, kúpte nehnuteľnosť v hodnote najmenej 240 000 EUR, ktorú budete prenajímať, a na základe fungovania spoločnosti získajte pre seba a svoju rodinu povolenie na pobyt v Maďarsku, keďže prenájom nehnuteľnosti vám zabezpečí stály príjem.

 • Investícia: kúpa minimálne dvoch apartmánov, spolu cca 240 000 EUR
 • Založenie spoločnosti a ročná údržba, administratíva, právna a osobná asistencia zo strany Helpers: 20 000 EUR

Naše služby sú bežne dostupné v angličtine, francúzštine, perzštine, slovenčine, rumunčine, srbochorvátčine a, samozrejme, v maďarčine. Iné jazyky sú tiež dostupné, ale môžu spôsobiť malé oneskorenie.

Ak sa chcete opýtať alebo objednať, napíšte na info@helpers.hu alebo zavolajte na +36-1-317-8570 (v angličtine).