دسته: تابعیت مجارستان

Repatriate to Hungary - become a Hungarian citizen

Repatriate to Hungary – Get citizenship by ancestry

دوشنبه, 3 ژوئن, 2019

Anyone whose parents, grandparents or other ancestors were Hungarian citizens can easily repatriate to Hungary thanks to the option of getting citizenship by ancestry. Are you eligible?

کسب اطلاعات بیشتر

Stay in the EU after Brexit: EU citizenship for UK citizens in Hungary

دوشنبه, 9 جولای, 2018

Since the vote on Brexit, many British citizens are looking for a second, EU citizenship in order to keep their privileges as citizens of the European Union, including the right to live, travel, and do business in the EU. While Germany is by far the most popular destination, Hungary is most popular in Central Europe.

کسب اطلاعات بیشتر
Live in Hungary without citizenship

سایر گزینه ها غیر از تابعیت برای کسانی که مایل به اقامت در مجارستان هستند

سه‌شنبه, 12 ژوئن, 2018

اگر مایل به اقامت در مجارستان هستید، اخذ تابعیت مجارستان فقط یکی از چندین گزینه موجود است. می توانید بر اساس فعالیت های مختلف، که مستلزم حضور شما در مجارستان باشد، نیز اقامت در این کشور را اقامت کنید – و به این ترتیب، اجازه اقامت در این کشور را دریافت نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر

Become a Hungarian Citizen thanks to your heritage

پنج‌شنبه, 1 مارس, 2018

Are your parents, grandparents, or other ancestors from Hungary? Do you want to become a citizen of an EU member state with great infrastructure and a thousand years old culture located in the heart of Europe? Read on to learn why you should and how you can become a Hungarian citizen.

کسب اطلاعات بیشتر
Henley Passport Index says Hungarian Passport is 10th best in world

گذرنامه مجاری دهمین گذرنامه معتبر در دنیا است

پنج‌شنبه, 1 فوریه, 2018

شرکت هنلی و شرکا (Henley and Partners)، یکی از پیشگامان جهانی در عرصه برنامه ریزی برای اقامت و تابعیت، هر ساله میزان اعتبار گذرنامه های کشورهای مختلف جهان را بررسی می کند. این شرکت تعداد کشورهایی که یک نفر می تواند با در دست داشتن گذرنامه و بدون نیاز به ویزا به آن سفر کند را می شمارد، و بر اساس آن میزان اعتبار گذرنامه ها را رتبه بندی می کند. در ژانویه 2018، مجارستان رتبه دهم را در شاخص گذرنامه هنلی کسب کرد.

کسب اطلاعات بیشتر

The basics of the Hungarian citizenship procedure

چهارشنبه, 27 جولای, 2016

If you want to apply for Hungarian citizenship, you need to check several things before you can start the citizenship procedure. These include checking the regulations in your country of origin as well as meeting some conditions that make you eligible for Hungarian citizenship.

کسب اطلاعات بیشتر
Hungarian Permanent Residency program even more attractive from July 2016

برنامه اقامت دائم مجارستان

پنج‌شنبه, 30 ژوئن, 2016

شما می دانید که اوراق قرضه مجارستان برنامه اقامت یکی از محبوب ترین برنامه های در اروپا است. پارلمان مجارستان یک قانون تنها با تغییرات اصلی زیر به سرمایه گذاران مفید را تایید کرده است

کسب اطلاعات بیشتر
Learn more about the benefits of Hungarian citizenship

The Benefits of Hungarian citizenship

جمعه, 12 فوریه, 2016

Hungarian citizenship offers more possibilities than you could imagine. Live or work anywhere in the EU or the EFTA, visit any country in the world easily, either without a visa or with simplified visa application procedure.

کسب اطلاعات بیشتر
What is the difference between EU citizenship and European citizenship

What you need to know about EU citizenship

پنج‌شنبه, 28 ژانویه, 2016

The so called “EU citizenship” in fact means citizenship of any of the member states of the EU. British citizenship means EU citizenship just as much as German citizenship or Bulgarian citizenship – or Hungarian citizenship, for that matter.

کسب اطلاعات بیشتر
Immigration Services - Hungary

Expedited citizenship for investors in Hungary

دوشنبه, 13 آوریل, 2015

In our globalized age, international business often requires businessmen to travel around the world, often on short notice, in order to ensure they won’t miss a chance for a good deal.

کسب اطلاعات بیشتر