ماه: جولای 2015

Hungarian investment visa

ویزای سرمایه گذاری مجارستان

دوشنبه, 6 جولای, 2015

آیا مایل به راهاندازی یک کسب و کار در اروپا هستید؟ آیا میخواهید آزادانه به اروپا و در آن سفر کنید؟ آیا می خواهید همراه با خانواده خود به اینجا نقل مکان کنید؟ ویزای سرمایهگذاری مجارستان را انتخاب کنید، و در ازای یک تعهد مالی فقط 5 ساله، اجازه اقامت مادامالعمر را دریافت کنید!

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو