ماه: آوریل 2016

Pagony bookstore partners with Barako cafe to make Pagony Café

Pagony, so much more than a bookstore

سه‌شنبه, 19 آوریل, 2016

Pagony is not a bookstore. It is a space where you can spend some quality time: browse books, try board games, participate in various activities – and, from next Friday on, drink a cup of coffee. – An interview with the managing directors.

کسب اطلاعات بیشتر
Pagony Café opening 22 April, coffee supplied by Barako café

A Helpers success story: Barako café teams up with Pagony, Budapest’s top children’s bookshop

چهارشنبه, 13 آوریل, 2016

This marks the beginning of just the type of fruitful cooperation Helpers promotes: the discerning clientele of Pagony will have a chance to sample coffee that is truly unique and amazing, while Barako will gain wider exposure and expand its reach by showcasing its excellent product in a whole new setting.

کسب اطلاعات بیشتر
Financed option available again for the Hungarian Residency Bond Program

گزینه «تأمین بودجه» باز هم برای برنامه اقامت از طریق خرید اوراق قرضه مجارستان فراهم شده است

جمعه, 8 آوریل, 2016

برنامه اقامت از طریق خرید اوراق قرضه مجارستان امکان دریافت اجازه اقامت دائمی را برای سرمایهگذاران غیر اروپایی فراهم میسازد. و حالا، گزینه «تأمین بودجه» باز هم برای مدتی محدود فراهم شده است، که به جذابیت این برنامه میافزاید.

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو