ماه: فوریه 2017

9% corporate tax and new allowances in 2017 in Hungary

چهارشنبه, 1 فوریه, 2017

For the past decades, Hungary has offered the most favorable conditions for businessmen intending to set up a company in Europe. Now new regulations make it even more attractive. Read our tax alert and learn about the 9% corporate tax and more!

کسب اطلاعات بیشتر
Find the best investment residency opportunities in Europe

درمجارستان سرمایه گذاری کنید و پاسپورت اروپایی خود را همین الان دریافت کنید!

چهارشنبه, 1 فوریه, 2017

برنامه مهاجرت سرمایه گذاری مجارستان است تا پایان ماه مارس 2017 موجود است. یا همین الان اقدام کنید و یا گزینه های دیگر موجود برای سرمایه گذاران مایل به مهاجرت به اروپا و شروع کسب و کار را در اینجا مطالعه بفرمایید.

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو