ماه: مارس 2017

Find out the requirements for starting a business in Hungary

برای شروع یک کسب و کار در مجارستان باید به سه نکته مهم توجه کنیم

دوشنبه, 20 مارس, 2017

مجارستان یکی از بهترین مکان های است که شما می توانید برای شروع یک کسب و کار دران اقدام کنید شما فقط نیاز 3 نکته دارید : یک آدرس ثبت شده، یک حساب بانکی و یک حسابدار. است که یک حسابدار انگلیسی زبان برای شرکت

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو