ماه: مارس 2019

Residency Bond - residency renewal in Hungary

تمدید اجازه اقامت برای کسانی که از طریق سرمایه گذاری در زمینه اوراق قرضه مجارستان، اجازه اقامت گرفته اند

چهارشنبه, 27 مارس, 2019

اگر اجازه اقامت دائم داشته باشید، می توانید به سادگی و بدون رعایت الزامات دیگر، آن را تمدید کنید. نظر به اینکه روند کامل درخواست ممکن است مدتی طول بکشد، بهتر است زود اقدام کنید تا مطمئن باشید که کل روند تمدید به خوبی پیش خواهد رفت.

کسب اطلاعات بیشتر
Tax resident in Europe

Being a tax resident in Hungary vs. taking dividend in Hungary

پنج‌شنبه, 7 مارس, 2019

If you own a Hungarian company, you have to pay certain taxes and contributions after the dividend you take based on whether or not you are a tax resident in Hungary.

کسب اطلاعات بیشتر
Taxes on Dividend in the EU

Taxes on dividend and dividend advance payments in Hungary

پنج‌شنبه, 7 مارس, 2019

Calculating the taxes on dividend and dividend advance is a complex task, so make sure to ask your accountant or payroll specialist to advise you on your specific case before you take dividend from your Hungarian company.

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو