ماه: ژانویه 2017

توقف برنامه اقامتی سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی مجارستان از مارس 2017

توقف برنامه اقامتی سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی مجارستان از مارس 2017

جمعه, 13 ژانویه, 2017

آخرین فرصت برای استفاده از مقرون به صرفه ترین برنامه مهاجرت سرمایه گذاری در اروپا قبل از 31 مارس 2017. با توجه به بیانیه منتشر شده از سوی سازمان مدیریت بودجه دولت (نهاد رسمی دولتی مسئول برنامه)، با توجه به وضعیت مالی مطلوب کشور، صدور اقامت اوراق قرضه م

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو