ماه: ژانویه 2018

How does VAT in Hungary change in 2018?

پنج‌شنبه, 18 ژانویه, 2018

VAT regulations in Hungary are amended each year to adapt to the changing economical environment. Learn about the 2018 VAT reduction and other new regulations regarding invoices with a high VAT content.

کسب اطلاعات بیشتر

How does the Hungarian personal income tax change in 2018?

پنج‌شنبه, 18 ژانویه, 2018

If your company has employees, your company deducts the personal income tax from their gross salaries (together with the social contributions). This way employees only get their net salaries, and you transfer their personal income tax to the Tax Authority.

کسب اطلاعات بیشتر
Changes to corporate tax in Hungary 2018

مالیات شرکتی مجارستان 2018

پنج‌شنبه, 18 ژانویه, 2018

مالیات شرکت در مجارستان هنوز 9 درصد است، که کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. این، با روش ساده و سریع ادغام، مجارستان را یک مکان ایده آل نموده تا اولین شرکت اتحادیه اروپا را ایجاد و شروع به تجارت در اروپا کند. برای دریافت آخرین اطلاعات  می توانید درخواست خود را بفرستید.

کسب اطلاعات بیشتر

Salaries and Payroll Taxes in 2018, Hungary

سه‌شنبه, 16 ژانویه, 2018

In 2018 again, Hungarian payroll taxes and salaries have been modified to meet the new conditions of the changing world. Just like last year, the minimum wage has been increased, while the employer’s payroll taxes decreased.

کسب اطلاعات بیشتر

2018 changes to fringe benefits in Hungary

دوشنبه, 15 ژانویه, 2018

Offering fringe benefits can make your company a more attractive work place for professionals, while it also helps you cut costs on taxes and contributions. In light of the latest developments, you might want to change the cafeteria plan you offer to your employees.

کسب اطلاعات بیشتر
Let your account know about foreign company bank accounts

حساب بانکی خارجی برای شرکت مجارستانی شما

پنج‌شنبه, 11 ژانویه, 2018

شماره حساب بانکی شرکت بخشی از اطلاعات  شرکت مجارستان است. در نتیجه، تمام حساب های بانکی برای شرکت  شما باید با مجوز مالیات مجارستان ثبت شود. از ژانویه 2018 این نیز مربوط به حسابهای بانکی شما برای شرکت مجارستان در یک کشور خارجی است.

کسب اطلاعات بیشتر

Which transactions must go through your company bank account in Hungary?

چهارشنبه, 10 ژانویه, 2018

The short answer is: all of them. Your company bank account is part of the ID of your company. Your company remains compliant with Hungarian regulations if you make all transactions through a bank account registered for your Hungarian company.

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو