ماه: جولای 2018

Stay in the EU after Brexit: EU citizenship for UK citizens in Hungary

دوشنبه, 9 جولای, 2018

Since the vote on Brexit, many British citizens are looking for a second, EU citizenship in order to keep their privileges as citizens of the European Union, including the right to live, travel, and do business in the EU. While Germany is by far the most popular destination, Hungary is most popular in Central Europe.

کسب اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری و تأسیس شرکت در صربستان – همین حالا اجازه اقامت بگیرید

چهارشنبه, 4 جولای, 2018

از این پس، Helpers Hungary خدمات تأسیس شرکت در مجارستان و درخواست برای اقامت در این کشور را هم ارائه می دهد. با تأسیس یک شرکت در صربستان، برای اقامت خود و اعضای خانواده تان در این کشور درخواست دهید. از همین حالا زندگی جدید و موفقیت آمیز خود را در صربستان آغاز کنید!

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو