ماه: فوریه 2024

Henley Passport Index 2024 Hungary

Henley Passport Index 2024: Hungarian passport 7th best in world

چهارشنبه, 28 فوریه, 2024

In 2024, Hungary ranks again among the Top 10 on the Henley Passport Index that lists the most desired passports around the world.

کسب اطلاعات بیشتر
Property search for the Hungarian golden visa

شروع در جستجوی ملک برای ویزای طلایی مجارستان خود را اکنون آغاز کنید

چهارشنبه, 21 فوریه, 2024

دوره درخواست برای برنامه ویزای طلایی مجارستان فقط از ژوئیه 2024 شروع می شود، اما شما می توانید و باید از قبل شروع به جستجوی املاک مسکونی در مجارستان کنید.

کسب اطلاعات بیشتر
Guest investor visa and guest investor residency in Hungary

Guest investor visa and guest investor residency in Hungary

چهارشنبه, 14 فوریه, 2024

While the new Hungarian investment immigration program is simply referred to as a “golden visa” program, there is a difference between guest investor visa and guest investor residency.

کسب اطلاعات بیشتر
Hungarian citizenship for golden visa investors

Hungarian citizenship for golden visa investors

چهارشنبه, 7 فوریه, 2024

While Hungarian citizenship is not part of the golden visa program, there is no rule that would prevent application through the regular channel.

کسب اطلاعات بیشتر
Hungarian golden visa details

Investment options in the Hungarian Golden Visa program

دوشنبه, 5 فوریه, 2024

The Hungarian golden visa program will offer three options to investors who wish to obtain 10-year EU residency for themselves and their immediate family members. While not every detail is defined just yet, we already know much.

کسب اطلاعات بیشتر

آرشیو