Adatkezelési tájékoztató

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Helpers Hungary Kft
Székhely: 1094 Budapest, Tompa utca 9. 5. em. 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-869492
Adószám: 13715065-2-43
Képviselő: Ürögdi Barbara
Telefonszám: 061-317-8570
E-mail cím: info@helpers.hu
Honlap: helpers.hu
(a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Társaságunk IT szolgáltatói

Társaságunk informatikai rendszereinek fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, e-mail szolgáltatás, rendszerüzemeltetés, CRM szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartalmáig – kezeli a honlapon, e-mailekben és a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan egyéb módon megadott személyes adatokat.
Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:

Cégnév: Microsoft Outlook
Szolgáltatás típusa: E-mail

Cégnév: Salesforce.com EMEA Limited
Székhely: Village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY
Honlap: www.salesforce.com
Szolgáltatás típusa: CRM

Cégnév: Monday.com
Székhely: 34 W 14th St. New York, NY 10011, USA
Honlap: www.monday.com; https://monday.com/l/privacy/privacy-policy/
Szolgáltatás típusa: CRM

Cégnév: Netmarker Kft
Székhely: 1115 Bp. Csóka u. 3/a. I/55.
Cégjegyzékszám: 01-09-876616

Adószám: 13851590-3-43
Telefonszám: +3620-6617407
E-mail cím: support@netmarker.eu
Honlap: netmarker.eu
Szolgáltatás típusa: Tárhelyszolgáltató

Cégnév: IT Pioneer Kft.
Székhely: 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. 1. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-986591

Adószám: 23960211-2-41
E-mail cím: info@ddigital.hu
Honlap: ddigital.hu
Szolgáltatás típusa: Rendszer üzemeltetés

 1. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Helpers Finance Kft.
Székhely: 1094 Budapest, Tompa utca 9. 5. em. 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-194335
Adószám: 25006948-2-43
Telefonszám: +36-1-317-8570

III. FEJEZET
SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Weboldal látogatása

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:
i). Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

ii). Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

ii.1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

A kezelt adatkör: ZOPIM, ADDTOANY

ii.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Facebook sütik – erről itt tájékozódhat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

 1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó emailcímén és a leiratkozás tényén kívül minden adatát haladéktalanul töröljük.

2) A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, , származási ország, lakhely (ország), szolgáltatáscsoport

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, akik az eDm adatbázishoz a cégen belül és kívül hozzáférnek: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 1. Kapcsolatfelvétel honlapon történő űrlap kitöltésével vagy email küldésével

(1) A honlapon a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

(2) A kezelt személyes adatok köre (szolgáltatástípustól függően eltérhet): a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe, útlevél- és/vagy vízum másolata, születési dátuma, családi állapota, utazási információi

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 2. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 3. A szolgáltatásokra való jogosultság megítélése
 4. A honlapon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó ajánlattétel és később a szolgáltatások teljesítése

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az érintett ajánlatkérésének teljesítése.

(5) A személyes adatok címzettjei, akik az ügyfél adatbázishoz a cégen belül és kívül hozzáférnek: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: 6 hónapig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

 1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: a Társaság jogos érdeke

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 1. Az egyes szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó speciális adatkezelés

(1) Az Adatkezelő a különböző szolgáltatásai nyújtásához az Érinett különböző szenzitív információkat is tartalmazó adatait kezeli.

(2) A kezelt személyes adatok köre szolgáltatástípustól függően eltérhet. Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelések köre:

 • Cégalapítási szolgáltatás:
  • Kezelt adatok köre: anyja neve, születési hely, lakcím, adószám, társadalombiztosítási szám, tartózkodási engedély száma és fénymásolata, útlevél fénymásolata, bankszámla szám, egyéb üzleti tulajdonok, utazási információk
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint a szolgáltatásban érintett hatóságok, állami szervek és üzleti partnerek (Bank, NAV, Cégbíróság, Székhelyszolgálat.net Kft.)
 • Tartózkodási engedélyhez kapcsolódó szolgáltatás
  • Kezelt adatok köre: anyja neve, születési hely, lakcím, adószám, társadalombiztosítási szám, tartózkodási engedély száma és fénymásolata, útlevél fénymásolata, egyéb üzleti tulajdonok, utazási információk, nem, családi állapot, bankszámla szám, bűnügyi és bírósági előélet, vallás, etnikai hovatartozás, egészségügyi állapot
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint a szolgáltatásban érintett hatóságok, állami szervek és üzleti partnerek (BÁH, OFFI, OEP, Kormányablak, NAV, Munkaügyi Hivatal, Anyakönyvi Hivatal, Bank, biztosítás közvetítő és magánbiztosító, ingatlanközvetítő, bérlemény tulajdonosa)
  • Esetenként szükséges a családtagok adatainak kezelése, melynek köre és az adatok címzettjei megegyeznek az Érintett kezelt adatainak körével és adatai címzettjeivel.
 • Külföldiek magyarországi tartózkodásához kapcsolódó adminisztratív szolgáltatások:
  • Kezelt adatok köre: anyja neve, születési hely, lakcím, adószám, társadalombiztosítási szám, tartózkodási engedély száma és fénymásolata, útlevél fénymásolata, egyéb üzleti tulajdonok, utazási információk, nem, családi állapot, bankszámla szám, bűnügyi és bírósági előélet, vallás, etnikai hovatartozás, egészségügyi állapot
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint a szolgáltatásban érintett hatóságok, állami szervek és üzleti partnerek (BÁH, OFFI, OEP, Kormányablak, NAV, Munkaügyi Hivatal, Anyakönyvi Hivatal, Bank, biztosítás közvetítő és magánbiztosító, ingatlanközvetítő, bérlemény tulajdonosa)
 • Toborzási szolgáltatás során a meghirdetett pozíciókra jelentkezők adatainak kezelése az alábbiakra terjed ki:
  • Kezelt adatok köre: név, lakcím, korábbi munkahelyek, érdeklődési kör, munkabér információk
  • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság toborzással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint a szolgáltatást megrendelő ügyfél munkavállalói

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A megrendelt szolgáltatás nyújtása
 2. Ügyintézés a megrendelő igénye alapján
 3. Toborzási szolgáltatásnál a jelölt munkalehetőséghez juttatása

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a megkötött szerződésben foglaltak teljesítése, valamint az álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezett hozzájárulás.

(5) Adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatást végző munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: 12 hónapig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

IV. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli az Érintettek közül vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyekörvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

V. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

VI. FEJEZET
ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 1. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 1. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Helpers Hungary Kft, 2021.04.20.